Životopis

Identifikace osoby

 • prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., advokátka
Specializace
 • spotřebitelské právo
  • obecné spotřebitelské právo
  • e-commerce
  • pojišťovací právo
  • telekomunikace
  • zájezd
 • právo nemovitostí
  • bytové a nájemní právo
  • spolupráce s SVJ (společenství vlastníků jednotek)
  • věcná břemena (služebnosti, reálná břemena)
  • právo stavby
  • zástavní právo
  • komplexní právní služby související s prodejem nemovitostí
 • stavební právo
 • přestupkové právo
 • lidská práva a svobody
  • řízení před Ústavním soudem
 • ochrana osobnosti
 •  
Funkce na pracovišti PrF MU
 • profesorka
 • Katedra občanského práva
  Právnická fakulta
  Masarykova univerzita
  Veveří 70
  611 80 Brno
Funkce na pracovišti UNOB
 • profesorka
 • Fakulta vojenského leadershipu 
 • Katedra řízení zdrojů
 • Univerzita obrany v Brně
  Kounicova 65 
  662 10 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • jmenování profesorkou pro obor občanské právo (17. 6. 2020)
 • jmenování docentkou pro obor občanského práva (1. 6. 2014)
 • doktorské studium, obor Teoretické právní vědy (od 17. 9. 2004 do 17. 12. 2007)
 • obhajoba rigorózní práce, obor Právo a právní věda (31.1.2005)
 • magisterské studium, obor Právo a právní věda (od 1. 9. 1999 do 28. 5. 2004)
 • bakalářské studim, obor Místní správa (od 1. 9. 1994 do 30. 6. 1997)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013 - 2014: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise (DG Justice under Multiple Framework Contract JUST/2011/EVAL/01) "Pilot field study on the functioning of the national judicial systems for the application of competition law rules" http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/final_report_competition_and_eu_28_member_states_factsheets_en.pdf
 • 2011: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise "EC Consumer Law Compendium" řešený the European Legal Studies Institute at Osnabrück, Německo.
 • 2010: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise "Fundamental Rights Action Plan" řešený the European Legal Studies Institute at Osnabrück, Německo.
 • 2010: Národní zpravodaj v projektu Evropské komise "The Perspectives of Europeization of Law of Succession" (projekt v rámci "Civil Justice Programme of the European Commission") řešený Kozminski University in Warsaw (Polsko), Vilnuis University (Lithuania) a Turiba Bisneska Austskola (Latvia).
 • 2006 - 2007: Ochrana spotřebitele v soukromém právu („Podpora vynikajících disertačních prací“; program rektora MU)
Akademické stáže a jazykové pobyty
 • Jazykový pobyt, Gosudarstvennyj institut russkovo jazyka im. A.S.Puškina, Moskva, Rusko
  (od 6.7.2008 do 4.8.2008)
 • Krátkodobá stáž, Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (říjen 2007)
 • Krátkodobá stáž, Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Universita Wrocław, Polsko (prosinec 2006)
 • Jazykový pobyt, Faculty of Technology, University Plymouth, Velká Británie (od 9.6.2005 do 27.6.2005)
 • Jazykový pobyt, Sprachinstitut Tübingen, Německo (od 15.4.2002 do 10.5.2002)
Universitní aktivity
 • Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Vědecká rada Právnické fakulty Západočeské univerzity
 • Akademická rada programů LLM in Corporrate Law a MPA - Master of Public Administration
Mimouniversitní aktivity
 • 2020 - 2021: Názorová platforma Rozumné právo, členka
 • 2020 - dosud: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, hodnotitelka
 • 2019 - dosud: Národní akreditační úřad, hodnotitel
 • 2019 - dosud: členka redakční rady časopisu Social Law
 • 2016 - 2017: hodnotitel projektů VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied)
 • 2015 - dosud: členka pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu Rady hospodářské a sociální dohody (Ministerstvo vnitra ČR)
 • 2015 - dosud: členka pracovní skupiny expertů pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • 2011 - 2013: asistentka soudce Ústavního soudu
 • 2009 - dosud: členka Hodnotící komise Karlovarské právnické dny
 • 2008 - dosud: členka the European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group)
 • 2008 - dosud: členka the American Institute For Central European Legal Studies
 • 2008 - 2010: asistentka předsedy Ústavního soudu
 • 2008: vedoucí a členka minitýmu pro část nájem, pacht a licenci v připravovaném občanském zákoníku
 • 2007 - 2009: členka Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Vybrané publikace
 • SELUCKÁ, Markéta. Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law. In Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications. Munich: Sellier european law publishers, 2013. s. 51-65, 15 s. ISBN 978-3-86653-246-5. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1. Kniha zařazena do mezinárodní databáze publikací k DCFR a CESL. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. Book Review: Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé. Fundamental Rights and Private Law in the European Union. (2 Volume Set. Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Common Market Law Review, The Hague, Nizozemí: Kluwer Law International, 2012, roč. 49, č. 3, s. 1263-1264. ISSN 0165-0750. info
 • SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Mieterschutz im tschechischen Recht. Immobilien- und Mietrecht, Mannheim: id Verlags GmbH, 2011, roč. 6, č. 4, s. 130-134. ISSN 2190-4251. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. Civil Law in the Czech Republic: The Draft Version of the Civil Code and Consumer Protection. European review of private law, The Hague: Kluwer Law International, 2010, roč. 18, 1/2010, s. 155-164. ISSN 0928-9801. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. National reporter - Insurance law between business law and consumer law. : Insurance law between business law and consumer law, 18th INTERNATIONAL CONGRESS ON COMPARATIVE LAW, Washington, 2010. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 14, s. 513-517. ISSN 1210-6410. info
 • HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Konsumentenschutz in der Tschechischen Republik. In Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa. Vídeň: Manz, 2010. s. 39 - 52, 14 s. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europä. ISBN 978-3-214-00750-8. info
 • FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN a Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München: Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 298-301. ISSN 0941-6293. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta, Carissa MEYER a Johan SCHWEIGL. TERMINATION OF A LEASE CONTRACT: GENERAL VIEW FROM CZECH AND ILLINOIS LAW. Touro International Law Review, Central Islip, New York: Touro Law Center, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 64-87. ISSN 1085-2522. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. CONSUMER PROTECTION IN CZECH CIVIL LAW. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Târgu-Jiu, Romania: ACADEMICA BRÂNCUŞI, 2009. s. 446 - 448, 3 s. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 2009. vyd. München: Medine und Recht Verlag, 2009. s. 175-181, 7 s. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0. info
 • HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Principles of System of Equity in (and) DCFR. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 206-214, 9 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 2181-2230, 50 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta a Jaromír TAUCHEN. Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 211-220. ISSN 0030-6444. text info
 • SELUCKÁ, Markéta. Spotřebitelské smlouvy. Komentář k ust. § 51a - 57. In Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. § 1 - 487. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008. s. 308-393, 186 s. 1. svazek. ISBN 978-80-7201-687-7. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Komentář k ust. § 879a - 880. In Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488 - 880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 2626-2628, 3 s. 2. svazek. ISBN 978-80-7201-687-7. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. The Review of the consumer acquis in a context of the Czech Law de lege lata. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES (CD-ROM). 2008. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 285-286, 2 s. ISBN 978-80-210-4629-0. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 13-58, 46 s. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 16, č. 3, s. 241-246. ISSN 1210-9126. info
 • SELUCKÁ, Markéta. THE SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN CZECH LAW. In A Brief Introduction to Czech Law. 1. vyd. United States: AICELS, 2008. s. 103-117, 15 s. Collection of Contributions. ISBN 978-0-692-00045-8. info
 • HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 165-177, 13 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Smlouva o poskytování přepravních služeb a její chápání v rámci směrnice 97/7/ES. Jurisprudence, Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 1, s. 44-48. ISSN 1210-3977. text judikát k článku info
 • SELUCKÁ, Markéta a Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006. 184 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-1115-6. kniha info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7. kniha info

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© Markéta Selucká 2021