V médiích

Týden v justici na ČT 24
15. 1. 2017 - Regulované nájemné na Slovensku

Týden v justici na ČT 24
22. 6. 2016 - Podvody s emisemi

Rozhovor pro Lidové noviny
17. 5. 2016 - Čas na kritiku nového občanského zákoníku je pryč

Rozhovor pro studentský časopis Lemur
24. 3. 2016 - Je ostuda, když student neví, co se stalo 17. listopadu, říká děkanka práv

Rozhovor v Ad Notam
23. 10. 2015 - Nejen o právnickém vzdělávání a novém občanském zákoníku

Vybrané publikace

SELUCKÁ, Markéta.
Elimination of the Impacts of Financial Crisis on Legal Relationships According to Czech Private Law. In Basak Basoglu. The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts - Renegotiation, Rescission or Revision (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-27254-2.

HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ.
New Czech Civil Law in Light of Human Rights. In Verica Trstenjak, Petra Weingerl. The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Heidelberg: Springer, 2016. s. 187-198, 12 s. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-25337-4. MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MU.

VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ.
Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. řada teoretická. ISBN 978-80-210-8050-8.

SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK
Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 260 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.

SELUCKÁ, Markéta
Ochrana spotřebitele jako projev změny společnosti aneb od civilních kodexů 19. století k moderním kodexům 21. století. Sociální studia, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 119-133. ISSN 1214 -813X.

SELUCKÁ, Markéta
Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law. In Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications. Munich: Sellier european law publishers, 2013. s. 51-65, 15 s. 1. vydání. ISBN 978-3-86653-246-5.

SELUCKÁ, Markéta
Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings. In Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings. 1. vydání. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 1-70, 70 s. ISBN 978-80-210-7883-3.

SELUCKÁ, Markéta
Zájezd. Závazky z právního jednání jedné osoby. Veřejný příslib. Slib odškodnění. Závazky ze zaopatřovacích smluv. Důchod. Výměnek. Komentář ust. § 2521-2549, 2701-2715, 2884-2893, 3078. In Hulmák a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 933-985,1482-1495,1227-1244, 84 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.

SELUCKÁ, Markéta
Die verbraucherrechtlichen Aspekte der Pauschalreise im neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuch. In Gerhard Saria. Tourismusrecht. Jahrbuch 2015. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2015. s. 211-223, 23 s. Jahrbuch 2015. ISBN 978-3-7083-1030-5.

SELUCKÁ, Markéta et al.
Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1.

Kontaktujte mě

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© Markéta Selucká 2021